Activació de les unitats

Dates d'activació UNITAT
27/09/21 1
18/10/21 2
08/11/21 3
22/11/21 4
13/12/21 5

Des del 17/01/22

Fins al 21/01/22

Examen parcial
14/02/22 6
28/02/22 7
21/03/22 8
04/004/22 9
09/05/22 10

Des del 30/5/22

Fins al 3/6/22

Examen final