Activació de les unitats

Dates d'activació UNITAT
26-09-2022 1
17-10-2022 2
7-11-2022 3
21-11-2022 4
12-12-2022 5

Des del 16/01/23

Fins al 20/01/23

Examen parcial
6-2-2023 6
20-2-2023 7
6-3-2023 8
20-3-2023 9
24-4-2023 10

Des del 16/5/23

Fins al 22/5/23

Examen final